Yönetim Kurulu

  • Özer MATLI Yönetim Kurulu Başkanı
  • Ömer KUMOVA Yönetim Kurulu Başkan Vekili
  • Fehim FERİK Genel Sekreter
  • Ahmet ÖZKAYAN Yönetim Kurulu Üyesi
  • Ersin YAZICI Yönetim Kurulu Üyesi
  • Nilüfer ÇEVİKEL Yönetim Kurulu Üyesi
  • Onur ÖZKUL Yönetim Kurulu Üyesi