Yönetim Kurulu

  • Fatma DURMAZ YILBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı
  • Mehmet Hakkı ERBAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili
  • Ahmet Ömer ERDÖNMEZ Genel Sekreter
  • Bülent PARLAMIŞ Yönetim Kurulu Üyesi
  • Pınar TAŞDELEN ENGİN Yönetim Kurulu Üyesi
  • Kenan KİBAR Yönetim Kurulu Üyesi
  • Kerem GENCER Yönetim Kurulu Üyesi