ÖZGÜR ERKEKLİ “Oyun İç Güdüsü ve Sanat” Atölyesi

  • 22-23-24 Ekim
  • 14:00 - 11:00 - 11:00
  • Merinos Göç Tarihi Müzesi
  • Ücretsiz

Atölye Lideri: Özgür ERKEKLİ
Yaş Grubu: +18
Katılımcı Sayısı: 15 - 20
Dil: Türkçe
Süre: 3 – 4 Saat (3 gün)
Tarih: 22 Ekim / 23 Ekim / 24 Ekim
Saat: 14.00 / 11.00 / 11.00
Yer: Merinos Göç Tarihi Müzesi
Katılımcılar: Üniversite – Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri

Yapılan doğaçlamaların pratiğine dair ortak değerlendirmelerden gösteri sanatlarının yapısına ilişkin sonuçlar çıkarmaya ve pratik-teori ilintilerini tespit etmeye yönelik bir atölye çalışmasıdır.

“(…) bu baba, dört yaşındaki oğlunu bir sıra iskemlenin en başındakine oturmuş, “trencilik” oynarken bulur. Çocuğu öper ve oğlandan hemen şu karşılığı alır : “Baba lokomotifi öpemezsin; vagonlar bu işin gerçek olmadığını düşünebilirler.” ( Johann Huizinga , “HOMO LUDENS” Çev. M. Ali Kılıçbay.)

“Oyun kültürden eskidir” cümlesiyle başlar, adı geçen kitabına, Huizinga. Ninniler ya da ağıtlar gibi, “içerden, ihtiyaçtan” doğan, sadece hayatın emirlerine uyan bir “saf” sanatı arıyorsak, “tutsak eden” bir “ön-akıl” bizi korkutuyorsa, kendimizi öncelikle eski, çok eski dostumuz “oyun” içgüdüsüne “bi bırakıvermemiz” iyi olmaz mı?