DÜNDEN BUGÜNE GENEL SEKRETERLER

Osman ODMAN

80 sonrası dönemde vilayet bünyesinde oluşturulan festival komitesi ile başlayan yenilikçi süreçte yaklaşık on yıl görev yaptı. BKSTV’nin kuruluş çalışmalarının içinde yer aldı. IOV (Uluslararası Halk Kültürleri Organizasyonu Birliği) ile ilk bağlantılar onun zamanında biçimlenip hayata geçti. İtalya’da temelleri atılan Dünya Halk Dansları Olimpiyatı Projesi’ni gündeme taşıdı. Aktif ve girişimci yapısı nedeniyle o dönemde oluşturulan uluslararası komitelerde yer aldı.

Ömer ERSÖZ

BKSTV, adını gerçek anlamda ilk kez onunla duyurdu. Bursa’nın uluslararası ölçülerdeki ilk kültür sanat festivali onun genel sekreterliğinde başladı. Ödünsüz sanat anlayışı, kararlı tavrı, araştırmacı ve sentezci yaklaşımıyla kente taşıdığı etkinlikleri sunmanın haklı kıvancını Bursalılarla paylaştı.

Ekrem BARIŞIK

80 sonrasının ilk belediye başkanı. Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nı kurdu. Bursa’ya, daha sonra üzerini de kapatacağı Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nu kazandırdı. Başkanlığı döneminde Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı hayata geçirildi. İkinci ANAP yönetiminde vakfın genel sekreterliğine getirildi. Sağlık sorunları nedeniyle kendi isteğiyle bu görevi bırakıncaya değin, oluşum aşamasındaki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının altyapı hazırlıklarının yanı sıra kentteki sanatsal olayların hayata geçirilmesinde önemli payı oldu.

Ahmet Ö. Erdönmez

Önce Festival Komitesi, sonra Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın kuruluş aşamasında önemli hizmetleri oldu. Dönemin Belediye Başkanı Ekrem Barışık tarafından vakfın hukuki işlemleriyle ilgilenmekle görevlendirildi. ANAP’ın ikinci kez yönetime gelişinden sonra vakfın genel sekreterliğini Ekrem Barışık’tan devraldı ve kültür sanat etkinliklerinin yıl içine yayılması çalışmalarında önemli katkısı oldu.

Melek Apaydın

İşletmeci ve eğitimci, Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kurucu üyesi, KADER Bursa Şubesinin ilk genel sekreteri, İl Genel Meclisi Eski Başkan Vekili, 1999 ekiminden 2001 kasımına kadar Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın beşinci, aynı zamanda ilk kadın genel sekreteri olarak görev yaptı.

A. Banu Demirağ

Gazeteci kimliğinin de desteklediği araştırmacı kişiliği ile Vakıf yayınlarının artmasını sağladı. Yeni etkinliklerin öncüsü oldu. Seven, sevdiğini açıkça söyleyen, bilgili ve bilgisini paylaşmada cömert, açıksözlü bir genel sekreter oldu. Birlikte çalıştığı personeli O’nu can dostu olarak bildi. Tanımaktan mutluluk duyulan, tanıdıkça derinliği daha da ortaya çıkan, gerçek sanata ve sanatçıya destek veren bir sanat sevdalısı Banu Demirağ.

Akif Koçyiğit

Beş festival gerçekleştirdiği yönetim sürecinde, Açıkhava Tiyatrosu’nun koltukları ve sanatçı kulisi yenilendi, arşivleme sistemi oluşturuldu ve önemli bir adım; Vakıf, Uluslararası Bursa Festivali ile EFA Uluslararası Festivaller Birliği’ne üye oldu. Görevi esnasında Lorenna McKennitt, Julio Iglessias gibi dünyaca ünlü bir çok sanatçı Festival’e konuk olarak Bursalılarla buluştu.