YÖNETİM KURULU

Özer MATLI
Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer KUMOVA
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Fehim FERİK
Genel Sekreter

Ahmet ÖZKAYAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ersin YAZICI
Yönetim Kurulu Üyesi

Nilüfer ÇEVİKEL
Yönetim Kurulu Üyesi

Onur ÖZKUL
Yönetim Kurulu Üyesi