YÖNETİM KURULU

Sadi ETKESER

Yönetim Kurulu Başkanı

Elif ÖZHAN

Yönetim Kurulu Başkanvekili

Fehim FERİK
Genel Sekreter

Nedim BAYRAM

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet ATIŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Berna ÇOKUSUĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Aysel GÜREL

Yönetim Kurulu Üyesi