SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS VE KARAGÖZ-KUKLA SANATIMIZ

16.12.21 15:00

MODERATÖR: ENİS ERGÜN

Panelde, Somut Olmayan Kültürel Miras kavramı ve sözleşmesinden yola çıkılarak; Karagöz ve kukla sanatının bilimsel, yapısal, estetik, toplumsal, tarihsel, teknolojik boyutları dikkate alınarak Türkiye’de bulunan güzel sanatlar fakülteleri mercek altına alınacaktır. İlgili fakültelerin ve bölümlerin Karagöz ve kukla sanatına olan katkı ve farkındalık durumları örgün eğitim sistemi açısından değerlendirilecektir. Konuyla ilgili güzel sanatlar fakültelerinde kurulan ya da kurulabilecek bir Karagöz ve kukla bölümünün program çıktıları ve ders içeriği üzerine örnek bir model sunulacaktır.

Fesitival filmi için tıklayınız