AHMET ÖZHAN

18.07.24 21:00

Semâ mukâbelesinin insanların gönlünde taht kurması ve tüm insanları unutamayacakları duygularla derinden etkilemesi tesâdüfi bir durum değildir. Semâ âyini bu mükemmel şeklini en az 700 yıllık muazzam medeniyet ve mâneviyat birikimiyle kazanmıştır. Asırlardır devam edegelen eğitim, ilim ve hikmetin bir saatte özetlenmiş hâlidir semâ âyini. Hayatı, ölümü, devrânı, kıyâmı, cehrî (sesli) ve sessiz zikri, hareketi, sükûneti, kâinâtı ve insanı, Hakk ve halkı, yer ile, mülk ile melekûtu, felekleri ve melekleri, aşk, hasret ve vuslatı içinde barındırır semâ mukâbelesi... Konserimiz iki bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde sema mukabelesi ve 2. bölümde Ahmet Özhan konseri gerçekleşecektir.

200 | 400 | 600 ₺