BİLGE SERDAR “ÇOCUKLARLA HAREKET ATÖLYESİ: HAREKETTEN İMGEYE, İMGEDEN HAREKETE”

Atölye Lideri: Bilge Serdar
Yaş Grubu: 10 - 12 Yaş
Katılımcı Sayısı: 16 Kişi
Dil: Türkçe
Süre: 3 Saat

2 oturum olarak düzenlenecek atölyenin ilk oturumunda katılımcılarla ateş, su, hava, toprak temel elementlerinden yola çıkarak hareket araştırması yapılacak ve  bu  imgelerin her birinin bizi nasıl daha farklı hareket etmeye yönlendirdiği sezdirilmeye çalışılacaktır. İkinci oturumda ise farklı hareket nitelikleriyle (hızlı, yavaş, güçlü, hafif, doğrudan, dolaylı, alçak-orta-yüksek seviye vs.) çalışılacak ve farklı hareket etme biçimlerinin yarattığı farklı imgeler üzerinde durulacaktır. Atölye süresince katılımcılar bireysel ve gruplar halinde yaratım sürecinde olacaklar ve farklı hareket etme biçimleri ve imgelerle doğaçlamaya yönlendirileceklerdir.

16.10.19 00:00
BKSTV Sahnesi

14 - 19 Ekim 2019