DANK LABORATUVAR TİYATROSU “SAHNELEMEDE İNTERAKTİF BİLİNÇ”

17 Ekim 2019 Perşembe, 16:00 – 1. Seans

18 Ekim 2019 Cuma, 16:00 – 2. Seans

Atölye Lideri: Ali Bircan Teke
Yaş Grubu: +18 Yaş
Katılımcı Sayısı: 15 Kişi
Dil: Türkçe
Süre: 1. Gün 3 Saat / 2. Gün 4 Saat
Katılımcılar: Atölye 18 yaş üstü, profesyonel ve amatör tüm tiyatrocuların katılımına açık olacaktır.

1. Gün: 3 saat sürecek ilk gün çalışması, tiyatro oyunlarının sahnelemesinde interaktivitenin uygulanabilirliği üzerine teorik tartışmayı kapsamaktadır. İnteraktivitenin ne şekilde seyirciyle buluştuğu ve metinlere hangi koşullarda adapte edilebilir olduğu örnek oyunlarla çalışmaya Bertolt Brecht’ten, Grotowski, Artaud, Boal ve Geleneksel Türk Tiyatrosu biçimlerine kadar interaktif düşüncenin farklı uygulama örnekleri tartışılırken, seyircinin söz ya da beden ile doğrudan dahil olması dışında, dolaylı olarak bilinciyle oyunu aktifleştirmesi üzerine yapılacak çalışmanın sınırları belirlenecektir. Bu anlamda katılımcılar, yeni tanımlanan “interaktif bilinç” kavramının ne anlama gelebileceğini örnek uygulamalarla pekiştirmiş olacaktır.

2. Gün: 4 saat sürecek ikinci ve son gün çalışması, önceki çalışmanın uygulama ağırlıklı yönünü kapsamaktadır. Katılımcılardan, onlara atölye öncesinde verilen oyun örneklerini “interaktif bilinç” doğrultusunda uygulamaya dökmeleri talep Katılımcılar bu pratik çalışmayı, o an diğer katılımcılardan yardım alarak gösterecektir. Hem icra edenlerin hem de seyreden katılımcıların üzerindeki etkiler tartışılacaktır.

17.10.19 16:00
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Konferans Salonu

14 - 19 Ekim 2019