ATÖLYE - Dr. GÖKHAN KARAOSMANOĞLU

14.11.2021 13:00

Panorama 1326 Fetih Müzesi

ATÖLYE KONUSU: DRAMA, ÇATIŞMA VE SİBER ZORBALIK

Katılımcı Profili 15 - 18 yaş Dil Türkçe  Süre 180 dk.  Katılımcı Sayısı 20

Bir durumdan, bir sorundan, bir çatışmadan yola çıkılarak
kurgulanan yaratıcı drama süreçlerinde katılımcılar kurgusal bir mekanda
ve rolde çatışmaları çözümlemeye, durumlara farklı bakış açılarıyla,
derinlemesine bakmaya çalışırlar. Katılımcılar yaratıcı drama sürecinde
sorun çözme becerilerini, tutumlarını ve düşüncelerini farklı rollere girerek
ve yaşantılarından (deneyimlerinden) yola çıkarak canlandırma süreçlerine
taşırlar. Bu çalışmada günlük yaşamda karşılaşılabilecek olası durumlar
temel alınarak siber zorbalık sürecindeki rolleri, siber zorbalık biçimlerini
ele alan durumlar kurgulanacaktır. Siber zorbalık durumlarının gençler
üzerindeki etkilerine ve katılımcıların bu durumu nasıl anlamlandırdığına
odaklanılacaktır.