ATÖLYE - ESRA BAYRAM

15.11.21 15:00

ATÖLYE KONUSU: KRAL LEAR SORUŞTURMASI

Katılımcı Profili 11-14 yaş  Dil Türkçe  Süre 90 dakika. Katılımcı Sayısı 20

Karl Lear’a çocuklarla birlikte felsefi bir bakış...
Shakespeare’in önemli eserlerinden biri olan Kral Lear’dan yola
çıkarak 11-14 yaş grubu çocukları ile bir P4C soruşturması gerçekleştireceğiz.
P4C yani çocuklar için felsefe, çocuklara yöneltilen sorularla çocukların
düşünmesini sağlayan, felsefi araştırmayı dersin merkezine koyarak öğretme
ve öğrenmeye yönelik bir yöntemdir.
Atölyede, uzman bir kolaylaştırıcı eşliğinde, çocukların yaşıtları ile
felsefi diyaloglar kurmaları, bazı kavramlar inşa etmeleri; felsefi sorularla,
yaşadıkları dünyayı ve kendi deneyimlerini birleştirerek değerlendirmeler
yapmaları amaçlanmaktadır. Aynı zamanda da çocukların tiyatro ve eserleri
hakkında farkındalık kazandırılması amaçlanmaktadır.