ATÖLYE - Prof. Dr. TÜLİN SAĞLAM

15.11.2021 / 16.11.2021

Tayyare Kültür Merkezi Küçük Salon

ATÖLYE KONUSU: ÇOCUK VE GENÇLİK TİYATROLARINDA DRAMATURJİ

Katılımcı Profili Tiyatro Böl. Öğrencileri  Dil Türkçe  Süre 2 gün/180 dk.(Kuramsal) 180 dk.(Uygulama)   Katılımcı Sayısı 20

Genç seyirciler için yapılan tiyatro performanslarının başarısı
öncelikle seyircisi ile hakiki bir iletişim kurması ve ona estetik bir deneyim
olanağı sunması ile ilintilidir. Bunun için seyircinin dünyasına aşina olmak,
onun için ilgi çekici öyküler bulmak ve bunları estetik bir dille yapılandırmak
gerekir. Bu çalışmada dramaturji bir biçim ve anlam yaratma süreci olarak
ele alınacak ve örnekler üzerinden söz konusu süreç kuramsal ve uygulamalı
olarak irdelenecektir.