ATÖLYE - Öğr. Gör. Dr. TÜLAY YILDIZ AKGÜL

16.11.21 13:00

ATÖLYE KONUSU: ÇOCUK OYUNUNDA SÖZE GİDEN YOL: OYUNCU/İMGE/NESNE İLİŞKİSİ

Katılımcı Profili +15 yaş (Oyunculukla ilglili (profesyonel-amatör)   Dil Türkçe  Süre 180 dakika. Katılımcı Sayısı 15

Çocuk Tiyatrosu’nda sözün gerekli olup olmadığı üzerinden hareket
ederek çocuk bakışı ile yetişkin bakışı arasındaki farkları çeşitli oyunlar
aracılığıyla inceleyeceğimiz bu atölyede amaç, oyuncunun imgeler ve
nesnelerle ilişkisinde söze ne kadar gereksinim duyduğu, sözsüz hareketlerin
yarattığı algı zenginliği ile sözün yarattığı çerçeveler arasındaki farkları
izlemek olacaktır.